CAW Zuid-West-Vlaanderen

U bent hier

Crisishulp

Een crisis is voor iedereen, jong en oud, erg ingrijpend. Al het houvast dat er was, lijkt niet meer vanzelfsprekend.
De oorzaak van die crisis kan heel verschillend zijn: je bent slachtoffer van geweld, je staat op straat, … Maar de manier waarop je naar de toekomst kijkt is meestal dezelfde. Het is voor jou niet meer houdbaar. Je beseft op dat moment meer dan ooit dat het echt anders moet.
Grijp je vast aan dat gevoel en zoek hulp om je situatie te veranderen.

Contacteer het CAW

Tijdens de openingsuren kan je binnenstappen in het onthaal of bellen naar één van onze onthaalpunten (Kortrijk: 056 53 21 51 – Waregem: 0490 11 77 99 – Menen: 056 51 44 13).
Buiten de openingsuren kan je zeven dagen per week, 24 uur per dag ook anoniem) telefonisch contact opnemen met Tele-Onthaal op het nummer 106.
Bij een levensbedreigende situatie: bel de politie (bel 101). Heb je dringend medische hulp nodig, bel onmiddellijk het alarmnummer 112.

Samen kijken welke actie nodig is

Als het erop lijkt dat de problemen uit de hand lopen, bekijken we eerst samen met jou welke actie nodig is. Veiligheid is onze allereerste zorg!
In een crisissituatie kan je nood hebben aan verschillende zaken:
•    weten waar je terecht kan voor een tijdelijke rustperiode,
•    eerste opvang,
•    een snel advies,
•    opstarten van gesprekken om op dat kritische moment te zoeken wat je wil veranderen,
•    een doorverwijzing naar meer aangepaste hulp, ...
Bij het zoeken naar (opvang)mogelijkheden zullen we steeds samen met jou kiezen voor de minst ingrijpende oplossing.

Crisishulp in het CAW

CAW Zuid-West-Vlaanderen werkt samen met heel wat andere organisaties om oplossingen aan te kunnen bieden in een crisissituatie.

Er zijn verschillende vormen van crisishulp waarop je beroep kan doen:

  • crisisonthaal: wil je dringend contact opnemen met iemand? Tijdens de openingsuren van het CAW kan dat door te bellen naar één van onze onthaalpunten of door langs te komen. Buiten de openingsuren kan je contact opnemen met Tele-onthaal op het nummer 106.
  • Regionaal crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen : Via het samenwerkingsverband RCK willen verschillende voorzieningen in de regio Kortrijk-Menen-Waregem een volwaardige opvang buiten de kantooruren en tijdens het weekend realiseren. Het Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk wil hulpverleners die - buiten de kantooruren - geconfronteerd worden met mensen in psychosociale nood en hiervoor niet onmiddellijk een hulp¬aanbod heb¬ben, bijstaan in het aanbieden van een nachtbed en eventueel een verdere opvolging van de cliënt. Contactpersoon  tijdens de kantooruren voor het Crisisnetwerk is Benoit Liesbet (0495/26.54.41)

Uiteraard kan je overdag ook gebruik maken van het volledige aanbod in het CAW:

  • Je kan telefonisch, per mail en via chat contact opnemen, je kan je zorgen delen, samen zoeken naar een aanpak die voor jou haalbaar is.
  • Indien je verdere en intensievere hulp nodig hebt, kan je in samenspraak met een hulpverlener kiezen voor individuele of gezinsbegeleiding in het CAW.

Crisisjeugdhulp: professioneel en bezorgd

In elke provincie zijn er in het kader van de Integrale Jeugdhulpverlening (IJHV) crisisnetwerken: jeugdhulpvoorzieningen uit verschillende sectoren die in de regio samen een vangnet vormen voor minderjarigen in een crisissituatie.
Ben je hulp- of dienstverlener (huisarts, politie, leerkracht, jeugdwerker, straathoekwerker) en kom je in contact met kinderen en jongeren in een crisissituatie?  Dan kan je terecht voor informatie, advies, ondersteuning bij het crisismeldpunt van integrale jeugdhulp.
Op dit crisismeldpunt wordt samen met jou als hulpverlener de situatie verhelderd en besproken welke verdere stappen je, in contact met de jongere en zijn of haar gezin,  kan zetten. Er kan vervolgens gekozen worden voor verschillende vormen van crisishulp: crisisinterventie, crisisbegeleiding of crisisopvang.
Ben je als familie, vriend of buur betrokken bij een kind of jongere in een crisissituatie. Dan kan je niet terecht op dit meldpunt. Je kan wel naar een hulpverlener van ons CAW toestappen die met jouw toestemming hulp kan vragen via dit meldpunt.
Los van dit meldpunt en de crisisnetwerken integrale jeugdhulpverlening bieden we in CAW Zuid-West-Vlaanderen crisisopvang en crisisbegeleiding aan voor 17-jarigen en dit voor maximum 21 dagen.  Hiervoor kan men terecht op het nummer 056/22.44.90
Meer info vind je op de website van integrale jeugdhulp.