CAW Zuid-West-Vlaanderen

U bent hier

Opvang

Verblijf en begeleiding wonen en thuisloosheid

CAW Zuid-West-Vlaanderen biedt tijdelijk verblijf aan in combinatie met een integrale individuele begeleiding.  DIt is verblijf op studio voor mannen, vrouwen en jongvolwassenen. Voor mannen is er ook opvang in leefgroep. 

In de integrale individuele begeleiding wordt zowel aan praktische problemen als aan niet-materiële problemen gewerkt. Zo kunnen administratie, het vinden van huisvesting, het regelen van je financiën, tewerkstelling, gezondheid en het opbouwen van een netwerk aan bod komen. Je spreekt er met de hulpverlener over haalbare toekomstplannen. De opvang en het verblijf kan ook op een individuele studio los van de leefgroep. 

Contact

Wil je meer info over dit hulpaanbod ? Neem dan contact op met het onthaal.

Ben je een professionele doorverwijzer?

Dan kan je zelf instaan voor een grondige vraagverheldering en de voorziene aanvraagfiche digitaal invullen:

 

Sinds 8/01/2018 werken we binnen de afdeling wonen en thuisloosheid vanuit 1 mobiel en outreachend onthaalteam en 3 mobiele woon- en begeleidingsteams. Deze teams begeleiden zowel mannen, vrouwen als jongvolwassenen. Meer over deze veranderingen kan je nalezen in onze nieuwsflash wonen en thuisloosheid